× جستجو در مادیران ...

بستن پنجره

رشد ۲۳۹ درصدی فروش مادیران در دو ماهه نخست ۱۴۰۰

شرکت صنایع ماشین‌های اداری ایران در ۲ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ از فروش تمامی محصولات خود در شاخه‌های مختلف نزدیک به ۴۰۷ میلیارد تومان درآمد کسب کرده است. این عدد در ۲ ماهه سال گذشته ۱۲۰ میلیارد تومان بوده که نشان از رشد ۲۳۹ درصدی فروش مادیران داشته است.
به گزارش روابط عمومی مادیران، این شرکت در اردیبهشت ماه سال جاری نزدیک به ۲۱۸ میلیارد تومان فروش داشته است و این درحالی است که در فروردین ماه امسال فروش این شرکت نزدیک به ۱۸۹ میلیارد تومان بوده است. گفتنی است مادیران در اردیبهشت ماه سال گذشته ۹۹ میلیارد تومان و در فروردین ماه همان سال ۲۱ میلیارد تومان فروش داشته است.
خاطر نشان می‌شود که مادیران در یک ماه گذشته نزدیک به ۱۳۵ میلیارد تومان از محصولات نمایشی و ۶۰ میلیارد تومان نیز از فروش محصولات خود در سبد لوازم خانگی کسب کرده است.