× جستجو در مادیران ...

مهد كودك سرور

پس از تاسیس شركت صنایع ماشینهای اداری ایران ، ضرورت ایجاد محیطی امن و مناسب برای فرزندان كارکنان كارخانه مادیران شکل گرفت. سرانجام در بهمن ماه 1380، مهدكودك سُرور در محوطه كارخانه و بر اساس بالاترین استانداردها ساخته شد.
با توجه به رعایت تمامی ضوابط و ایجاد محیطی ایمن برای کودکان، مهدکودک سرور موفق شد طی سال های 86، 88 و 93 جایزه بالاترین استانداردهای آموزش و مراقبت در منطقه را از وزارت کار و امور اجتماعی کرج دریافت کند. از بدو تاسیس تاکنون 150 کودک در مهد سرور پرورش و نگهداری شده اند که بسیاری از آنها از دانش آموزان ممتاز مدارس محل تحصیل خود می باشند. این مهد علاوه بر کمک به پرسنل کارخانه مادیران در مراقبت و پرورش کودکان آنها ، موجب ایجاد ارتباطی موثر میان فرزندان و والدین شده است.