× جستجو در مادیران ...

مرکز توانبخشی کودکان معلول ذهنی وردآورد

مرکز توانبخشی کودکان معلول ذهنی وردآورد 40 سال پیش به صورت خصوصی و به همت چند تن از خیرین منطقه تاسیس شد. 2700 پرونده تحت پوشش در این مرکز قرار دارد که از این تعداد 290 نفر کودک بی سرپرست به صورت شبانه روزی نگهداری میشوند. همزمان با وقوع انقلاب اسلامی در سال 1359 این مجتمع به بخش دولتی واگذارشده و درحال حاضر تنها مرکز بهزیستی دخترانه در تهران می باشد.
مادیران یکی از بنیان گذاران و توسعه دهندگان اصلی این مرکز از ابتدای تاسیس بوده و عهده دار تامین بخشی از مواد غذایی و دارویی این مرکز می باشد. همچنین گروه مادیران یکی از سرمایه گذاران اصلی پروژه های زیربنایی این مجتمع ازجمله تجهیز سالن ورزشی ، ساخت استخر در ابعاد نیمه المپیک، حمام، تختخواب و سیستم های مانیتورینگ بیماران می باشد. گروه مادیران در راستای فعالیت های خیریه خود به حمایت از مرکز توانبخشی کودکان معلول ذهنی وردآورد ادامه خواهد داد.